0 st

Leksaker

Leksaker
 
Leken för barnet omfattar så mycket mer än det vårt öga ser. I leken utvecklar barnet förmågan att använda kroppen, sina sinnen och sina känslor. Det utvecklar sitt tänkande, förståelse och intelligens. Smultronbyn Träleksaker vill ge barnen leksaker som stimulerar dem i den leken. Leksaker som är färgglada, hållbara, pedagogiska och roliga.

Att Smultronbyn Träleksaker främst säljer just leksaker av trä är ett medvetet val med omtanke om miljön. Smultronbyn Träleksaker är medvetna om att det ligger i tiden att välja leksaker med kvalité - leksaker som kan ärvas och ge glädje i generationer!  

Alla barnprodukter i vår leksaksbutik är CE-certifierade, de uppfyller den europeiska levnadsstandarden (EN71). CE-certifieringen innebär bl.a. att inga ämnen som kan skada barnen används i tillverkningen - d.v.s. att lim och färger är giftfria, utan bly och andra tungmetaller. Leksaken har också genomgått tester som prövar dess hållbarhet och formgivning. Leksaker som klarat testet får inte ha vassa kanter, träflisor eller långa snören som kan skada barnen i leken. 

Vi råder dig som vuxen att kritiskt granska de leksaker du ger till ditt barn. Fundera över om barnet är stort nog att använda leksaken på avsett sätt. Tips på vad du bör beakta när det gäller barnens leksaker finns på Konsumentverkets webb om barnsäkerhet.

Bigjigs bokstavsvagn P

19 kr 39 kr

Prissänkt
Lok
Lok

39 kr

0 st
Stäng